Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku
Název práce v češtině: Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku
Název v anglickém jazyce: Interactions of antiretrovirals with drug efflux transporters and their role in the transplacental pharmacokinetics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2016
Datum zadání: 25.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.02.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
  prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK