Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vlivu farmakoterapie na některé parametry vnitřního prostředí
Název práce v češtině: Analýza vlivu farmakoterapie na některé parametry vnitřního
prostředí
Název v anglickém jazyce: Analysis of influence of pharmacotherapy on some internal environment parameters.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK