Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohádka jako sen
Název práce v češtině: Pohádka jako sen
Název v anglickém jazyce: Fairy Tale as a Dream
Klíčová slova: Pohádka; sen; psychoanalýza; školní věk; indukce;
Klíčová slova anglicky: Fairy tale; dream; psychoanalysis; school age; induction;
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2016
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Budou sebrány typické dětské (dívčí a chlapecké) sny (ve věku 6-15 let) a srovnány se známými pohádkami, těmi, které jim jsou podobné.
Seznam odborné literatury
BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN: 80-7106-209-1.
ELIADE, Mircea. Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN: 80-86005-63-1.
FRANZ, Marie-Louis von. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-260-2.
FREUD, Sigmund. Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994. ISBN: 80-901916-0-6.
RÓHEIM, Géza. Fire in the Dragon and other psychoanalytic essays on folklore. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992. ISBN: 0691028680.
RÓHEIM, Géza. Gates of the Dream. International Universities Press, 1969.
DreamBank (online). University of California. Dostupné z: http.//dreambank.net/
Předběžná náplň práce
Výchozí myšlenka G. Róheima zní, že pohádky jsou sociální transformace původně individuálních snů. Rozvinutí této myšlenky je, že pohádky fungují jako texty, které indukují sny, které by se svými tématy každopádně zdály, ale nyní po indukci, končí lépe, vítězstvím dítěte.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The leading idea of Róheim is that fairy tales represent a social transformation of individual dreams. The development of this idea is: the fairy tales are inducing dreams that would be dreamed, anyway. But they finish better now, with the victory for the child.
There will collected typical children´s (male and female) dreams (of 6-15 years) and compared with some famous fairy tales, similar to them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK