Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Barbey d'Aurevilly mezi romantismem a dekadencí
Název práce v češtině: Barbey d'Aurevilly mezi romantismem a dekadencí
Název v anglickém jazyce: Barbey d'Aurevilly between Romanticism and Decadence
Klíčová slova: romantismus|dekadence|román|dandysmus|Barbey d’Aurevilly|sexualita|nevědomí
Klíčová slova anglicky: Romanticism|Decadence|novel|dandyism|Barbey d’Aurevilly|sexuality|unconscious
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2016
Datum zadání: 01.03.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.03.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Barbeyho d'Aurevilly lze časově zařadit do romantického hnutí, ale motivy, náměty a postavami svých děl se od svých současníků odlišuje. Jde skutečně o spisovatele ryze romantického? Práce se zaměří na analýzu jeho prozaické tvorby, konkrétně na rozbor postav, námětů a motivů. V prvé řadě se zaměříme na otázku, zda je možné řadit Barbeyho d'Aurevilly mezi představitele francouzské dekadence.
Seznam odborné literatury
Další literatura bude upřesněna po konzultacích.

Primární literatura
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Une vieille maîtresse.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. L'ensorcelée.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Le Chevalier Des Touches.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Un prêtre marié.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Une histoire sans nom.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Ce qui ne meurt pas.
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. Les diaboliques.

Sekundární literatura
BARBEY D'AUREVILLY, Jules Amédée. O dandysmu a Georgi Brummellovi.
BERTHIER, Philippe. Barbey d’Aurevilly et les humeurs de la Bibliothèque.
BORDEAUX, Henry. Barbey d’Aurevilly.
CLERGET, Fernard. Barbey d’Aurevilly.
COBLENCE, Françoise. Le dandysme, obligation d'incertitude.
DUFAUD, Marc. Les décadents français: au siècle dernier, ils inventent notre époque.
DUFAUD, Marc. Dictionnaire fin de siècle.
MARTINEAU, René. Aspects méconnus de Barbey d'Aurevilly.
SCHIFFER, Daniel Salvatore. Dandysmus, poslední záblesk heroismu.
THIOLLET, Jean-Pierre, Bruno BONTEMPELLI a J BARBEY D'AUREVILLY. Barbey d'Aurevilly, ou, Le triomphe de l'écriture: pour une nouvelle lecture de "Un prêtre marié".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK