Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zakotvení katalyzátorů na bázi ruthenia na mesoporézní molekulové síto MCM-41 a jejich studium
Název práce v češtině: Zakotvení katalyzátorů na bázi ruthenia na mesoporézní
molekulové síto MCM-41 a jejich studium
Název v anglickém jazyce: IMMOBILIZATION OF RUTHENIUM-BASED CATALYSTS ONTO MESOPOROUS MOLECULAR
SIEVE MCM-41
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:16.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK