Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jakost povrchových vod v povodí Ohře v období let 1963 -1996
Název práce v češtině: Jakost povrchových vod v povodí Ohře v období let 1963 -1996
Název v anglickém jazyce: Quality of surface water in the Ohře river basin in the period 1963 -1996
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2008
Datum zadání: 05.06.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK