Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predispoziční faktory vzniku alergií XIII.
Název práce v češtině: Predispoziční faktory vzniku alergií XIII.
Název v anglickém jazyce: Predisposing factors of allergies XIII.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2005
Datum zadání: 10.12.2005
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK