Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora osob s poruchami autistického spektra v České republice
Název práce v češtině: Podpora osob s poruchami autistického spektra v České republice
Název v anglickém jazyce: Support for People with Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, autismus, péče, podpora, sociální služby
Klíčová slova anglicky: autism spectrum disorders, autism, care, support, social services
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Laurenčíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK