Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením
Název práce v češtině: Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Attitudes of primary school teachers to inclusive education of children with mental disabilities
Klíčová slova: mentální postižení, integrace, inkluze, vzdělávání, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, škola
Klíčová slova anglicky: mental disability, integration, inclusion, education, pedagogical-psychological counseling center, special pedagogical center, school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK