Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami
Název práce v češtině: Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami
Název v anglickém jazyce: Usage of Basal Stimulation concept in education of the pupils with mentally and combined disabilities
Klíčová slova: kombinované postižení, koncept bazální stimulace, speciálně pedagogická podpora
Klíčová slova anglicky: multiple disabilities, concept of basal stimulation, speciaal education support
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK