Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Isogeometric analysis in applications
Název práce v češtině: Isogeometrická analýza v aplikacích
Název v anglickém jazyce: Isogeometric analysis in applications
Klíčová slova: NURBS, isogeometrická analýza, problém minimálních ploch
Klíčová slova anglicky: NURBS, isogeometric analysis, minimal surface problem
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2016
Datum zadání: 24.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchačka se seznámí s principy isogeometrické analýzy (IA), které v práci přehledně prezentuje. Dále aplikuje IA na řešení různých úloh. Přitom bude klást důraz na úlohy, ve kterých přesná parametrizace oblasti přináší značnou výhodu oproti klasickým konečným prvkům. Teoretické pochopení bude doplněno implementací v softwarech Matlab a Mathematica.
Seznam odborné literatury
J. A. Cottrell, T. J. R. Hughes, Y. Bazilevs, Isogeometric Analysis: Toward Integration of CAD and FEA, John Wiley & Sons, 2009.
S. C. Brenner, L. R. Scott, The mathematical theory of finite element methods, Springer, 2002.
W. H. Meeks, J. Pérez, A Survey on Classical Minimal Surface Theory, AMS 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK