Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komiksová tvorba Káji Saudka
Název práce v češtině: Komiksová tvorba Káji Saudka
Název v anglickém jazyce: Comic works of Kája Saudek
Klíčová slova: Komiks, Kája Saudek, analýza komiksu, biografie, umělecký komiks, český komiks, dějiny, Československo
Klíčová slova anglicky: Comics, Kája Saudek, comics analysis, biography, artistic comics, Czech comics, history, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Dolenská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2016
Datum zadání: 17.02.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Vučka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se věnuje českému výtvarníkovi Kájovi Saudkovi a jeho tvorbě, která je zasazena do historického vývoje československého komiksu. Součástí práce je analýza a geneze významných kreslířových děl 60. a 70. let, vztah umělce a oficiální kultury a ohlas jeho tvorby před a po roce 1989.
Struktura práce:
1. Umělecká dráha K. Saudka
2. Dílo K. Saudka
a) Muriel a andělé
b) Major Zeman
c) Ostatní tvorba (včetně filmové a televizní)
3. Postavení a význam K. Saudka v dějinách čs. komiksu
Seznam odborné literatury
H. DIESING, Kája Saudek. Praha: Arbor vitae societas, 2009.
H. DIESING, Český komiks 1. poloviny 20. století. Praha: Verzone, 2011.
J. LÁDEK, R. PAVELKA, Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989. Praha: XYZ, 2010.
T. PROKŮPEK, Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014.
P. KOŘÍNEK, T. PROKŮPEK, Signály z neznáma: český komiks 1922-2012, Řevnice: Arbor vitae, 2012.
R. TAUD, Patří komiks do literatury? Aneb literární povaha komiksového díla, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008.
L. NOVÁKOVÁ, Komiks v literární výchově, České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2013.
T. PROKŮPEK, Návraty Komety: český komiks 89-09, Brno: Analphabet Books, 2009.
M. FORET, Studia komiksu: možnosti a perspektivy, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
S. URBANOVÁ, Figury a figurace: studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
F. NOVÁK, Reflexe komiksu v českém hraném filmu 60. let. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury, 2006. (diplomová práce)
M. KRUML, Comics: stručné dějiny. Praha: Graphic design, 2007.

Další literatura, prameny a zdroje budou doplněny v průběhu vypracování práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK