Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti stanovení hladin statinů v biologických tekutinách metodami GC a HPLC
Název práce v češtině: Možnosti stanovení hladin statinů v biologických tekutinách
metodami GC a HPLC
Název v anglickém jazyce: Analytical methods for the quantitative determination of statins in biological samples based on HPLC and GS
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK