Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol
Název práce v češtině: Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol
Název v anglickém jazyce: Analysis of impaired communication ability of children during the process of enrollment into regular elementary schools
Klíčová slova: Odklad povinné školní docházky, dítě v předškolním věku, zápis k povinné školní docházce, školní zralost, složky školní zralosti
Klíčová slova anglicky: Postponement of compulsory school attendance, child of preschool age, enrollment for compulsory school attendance, school readiness, components of school readiness
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2016
Datum zadání: 17.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.02.2016
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
  PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK