Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení obtížnosti učebnic chemie pro střední odborné školy
Název práce v češtině: Hodnocení obtížnosti učebnic chemie pro střední odborné školy
Název v anglickém jazyce: Evaluating Difficulty of Chemistry Textbooks for Vocational Schools
Klíčová slova: Střední odborné školy nechemického zaměření, obtížnost textu, analýza učebnic chemie.
Klíčová slova anglicky: Secondary vocational schools of non-chemical focus, text difficulty, analysis of the chemistry textbooks.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2016
Datum zadání: 17.02.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se seznámí s metodami hodnocení obtížnosti učebních textů (Průcha, Pluskal, Nestlerová, Hrabí aj.), provede hodnocení tří v současnosti dostupných učebnic chemie pro střední odborné školy, vzájemně srovná obtížnost těchto učebnic a porovná je s obtížností učebnic chemie pro gymnázia (Dle Klečky nebo Šmídla).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK