Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vplyv havárie vo Fukušime na francúzsku energetickú politiku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv havárie vo Fukušime na francúzsku energetickú politiku
Název práce v češtině: Vliv havárie ve Fukušimě na francouzskou energetickou politiku
Název v anglickém jazyce: The Impact of Fukushima Accident on Energy Policy in France
Klíčová slova: Francúzsko, energetická politika, Hollande, jadrová energia, havária vo Fukušime, energetická tranzícia, atómová elektráreň.
Klíčová slova anglicky: France, energy policy, Hollande, nuclear energy, Fukushima accident, energy transition, nuclear power plant.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2016
Datum zadání: 16.02.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IMS Rytířská
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Energy Policies of IEA Countries: France Review. IEA: Paris. [online]. 2009. 166 s. ISBN 978-92-64-6045-6. Dostupné na internete: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/france2009.pdf

HAYASHI, Masatsugu; HUGHES, Larry. The Fukushima nuclear accident and its effect on global energy security. In: Energy Policy. [online]. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2013. Vydanie 59. s. 102-111. ISSN 0301-4215. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512010282

LAVERGNE, Richard. La politique énergétique française depuis trente ans. In: Constructif. [online]. 2004. Dostupné na internete: http://www.constructif.fr/bibliotheque/2004-11/la-politique-energetique-francaise-depuis-trente-ans.html?item_id=2580

Le Monde. La France peut-elle sortir du nucléaire? [online]. 2011. Dostupné na internete: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/24/la-france-peut-elle-sortir-du-nucleaire_1608967_3244.html

MAAE. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Five Years After Fukushima: Making Nuclear Power Safer. [online]. 2016. Dostupné na internete: https://www.iaea.org/node/12887

SCHNEIDER, Mycle,. FROGGATT, Anthony. World Nuclear Industry Status Report 2015. [online]. Paris, London: Mycle Schneider Consulting Project. 2015. 202 s. Dostupné na internete: http://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20151023MSC-WNISR2015-V4-HR.pdf

SMIL, Vaclav. Energy Transitions: History, Requirements, Prospects. Santa Barbara, California: Praeger, 2010. 178 s. ISBN 978-0-313-38177-5

WNA. World Nuclear Association. Nuclear Power in France. [online]. 2016. Dostupné na internete: http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/
Předběžná náplň práce
Náplň práce je komparácia energetickej, konkrétne jadrovej, politiky vo Francúzsku. Hlavným referenčným míľnikom je havária jadrovej elektrárni Fukušima I, ktorá sa udiala 11. marca 2011 a ktorej následky výrazne ovplyvnili postavenie jadrovej energie vo svete, ako aj jej citlivé vnímanie verejnosťou. Hlavným objektom skúmania sú vybraní štátny aktéri a spoločnosti zaoberajúci sa výstavbou a spravovaním jadrových elektrární. Zo štátnych aktérov sa jedná najmä o Úrad pre jadrovú bezpečnosť – ASN, francúzskych prezidentov François Hollanda ako aj jeho predchodcu Nicolasa Sarkozyho. Hlavní aktéri zo súkromnej sféry, ktorým sa bude venovať výskum, sú Areva a Électricité de France – EDF. Predmetom skúmania bude verejný diskurz uvedených aktérov ohľadom podpory jadrovej energie vo Francúzsku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study is concerned with the comparison of France's energy policy, and nuclear energy in particular, before and after the Fukushima accident, which took place on March 11, 2011. The consequences of the accident have strongly influenced the position of nuclear energy worldwide and put the nuclear energy in peril. The main objective is to evaluate the effect of the accident by examining public discourse of chosen public and private actors engaged in the construction and operation of nuclear power plants. The chosen state actors are the Office for Nuclear Safety - ASN, French presidents François Hollande and his predecessor Nicolas Sarkozy. Major private players are Areva and Electricite de France - EDF.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK