Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza farmaceuticky významných látek metodou kapalinové chromatografie
Název práce v češtině: Analýza farmaceuticky významných látek metodou kapalinové
chromatografie
Název v anglickém jazyce: Liquid chromatography method in analysis of pharmaceuticaly important substances
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2007
Datum zadání: 09.03.2007
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK