Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Improvement of retroviral vectors for efficient gene transfer
Název práce v češtině: Zdokonalování etrovirových vektorů pro účinný přenos genů
Název v anglickém jazyce: Improvement of retroviral vectors for efficient gene transfer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2009
Datum zadání: 24.06.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK