Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů ve fotbale
Název práce v češtině: Hodnocení tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Assessment physical fitness and game skills in soccer players
Klíčová slova: Mladší školní věk, tělesná zdatnost, tělesné složení, pohybové dovednosti, fotbal
Klíčová slova anglicky: Younger school age, physical fitness, body composition, physical skills, football
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2016
Datum zadání: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.05.2019 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2019
Oponenti: Mgr. Tomáš Kočíb
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK