Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopravní výchova v rámci hodin tělesné výchovy
Název práce v češtině: Dopravní výchova v rámci hodin tělesné výchovy
Název v anglickém jazyce: Traffic education in the context of physical education lessons
Klíčová slova: dopravní výchova, RVP, dopravní hřiště, metody, realizace, dopravní bezpečnost, prevence
Klíčová slova anglicky: traffic education, Framework Educational Programme, traffic course, methods, realization, traffic safety, prevention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kuhnová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK