Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Modern reverse stationary phases based on silicagel, zirconium dioxide and organic monoliths: application to analysis of biologically active compounds
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.03.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK