Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Memory, narrative and politics
Název práce v češtině: Memory, narrative and politics
Název v anglickém jazyce: Memory, narrative and politics
Klíčová slova: Paměť, politika paměti, narativní identita, politická temporalita
Klíčová slova anglicky: Memory, politics of memory, narrative identity, political temporality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2016
Datum zadání: 12.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2016
Datum a čas obhajoby: 02.02.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The main question of the paper is to what extend can the past be defining for limits of imagination oriented towards the future. The thesis aspires to convey power of historical narratives in certain current policies – such as in case of Polish “polityka historyczna” that is used as a study case in this paper. Collective memory and shared common meta-narrative in society play a salient part in forming collective identity and political imagery of the society. As such provide cold historical, political and economical facts with meanings and thanks to this narratological approach we can hermeneutically analyze given politics in diachronic manner.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Benedict. Immagined Communities. London: Verso Books 1991
ARENDT, Hannah. Vita activa. Praha: Oikoymenh 2009
CONNERTON, Paul. How Modernity Forgets. Cambridge: Cambridge University Press 2009
DE CERTEAU, Michel. Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press 1988
NIETZSCHE, Friedrich. O užitku a škodlivosti filosofie pro život. In: Nečasové úvahy I. Praha: Mladá fronta 1992
NORA, Pierre. Between Memory and History: Lieux de memoire. In: Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory. Berkeley: University of California Press 1989
RICOEUR, Paul. Time and Narrative. Chicago; London: The University of Chicago Press 1999
WITESKA-MLYNARCZYK, Anna. Evoking Polish Memory. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang International Academic Publishing 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK