Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití elektroforetických metod v analýze látek přírodního původu
Název práce v češtině: Využití elektroforetických metod v analýze látek přírodního
původu
Název v anglickém jazyce: Utilisation of electromigration methods in analysis of naturally occuring compounds
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: PharmDr. Marek Urbánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK