Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování
Název práce v češtině: Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the influence of filler sort and lubricant type and concentration on the parameters of the compaction equation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2016
Datum a čas obhajoby: 11.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2016
Oponenti: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
  prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK