Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Derivatizační metoda pro stanovení cholesterolu v biologickém materiálu metodou plynové chromatografie
Název práce v češtině: Derivatizační metoda pro stanovení cholesterolu v
biologickém materiálu metodou plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Derivatization method for determination of cholesterol in biological material by gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2007
Datum zadání: 22.02.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK