Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Využití biblioterapie u dospělých osob s drogovou závislostí
Název práce v češtině: Využití biblioterapie u dospělých osob s drogovou závislostí
Název v anglickém jazyce: Use of bibliotherapy with drug addicted adult people
Klíčová slova: biblioterapie, terapie, drogová závislost, drogy, literatura, techniky
Klíčová slova anglicky: bibliotherapy, therapy, drug addiction, drugs, literature, techniques 
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití biblioterapie u dospělých osob s drogovou závislostí. V teoretické části je vymezení problematiky drogových závislostí a vysvětlení pojmu biblioterapie spolu s přehledem biblioterapeutických technik. Praktická část obsahuje konkrétní biblioterapeutické aktivity a výběr vhodné literatury pro práci s lidmi s drogovou závislostí. Hlavním cílem této práce je představení biblioterapie jako jedné z vhodných technik pro práci s jedinci se závislostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on using bibliotherapy as a possibility treatment of drug addicts. The theoretical part describes the definition of drug addiction and explains the concept of bibliotherapy along with the overview of its techniques. The practical part contains specific bibliotherapeutic activities and selection of a suitable literature for people with drug addiction. The aim of this thesis is to introduce bibliotherapy as a suitable techniques for working with drug addicts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK