Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpůrná opatření pro neslyšící žáky
Název práce v češtině: Podpůrná opatření pro neslyšící žáky
Název v anglickém jazyce: Special Arrangements for Deaf School Children
Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, odlišný mateřský jazyk, neslyšící, podpůrná opatření, vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova anglicky: Czech as a foreign language, different mother tongue, deaf, special arrangements, education, student with special educational needs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK