Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení obsahu residuí kofeinu v povrchových vodách metodou HPLC s UV detekcí
Název práce v češtině: Stanovení obsahu residuí kofeinu v povrchových vodách
metodou HPLC s UV detekcí
Název v anglickém jazyce: Determination of caffeine residues in superficial waters by HPLC with UV detection
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2007
Datum zadání: 06.03.2007
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK