Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biografický román v současné české literatuře (Čtení románů Dějiny světla a Básník)
Název práce v češtině: Biografický román v současné české literatuře (Čtení románů Dějiny světla a Básník)
Název v anglickém jazyce: Biographical novel in the contemporary Czech literature (Close reading of novels The History of light and The Poet)
Klíčová slova: Současná česká literatura|biografický román|Jan Němec|Dějiny světla|Martin Reiner|Básník|Franz Karl Stanzel|vypravěč
Klíčová slova anglicky: Contemporary Czech literature|biographical novel|Jan Němec|A History of Light|Martin Reiner|The Poet|Franz Karl Stanzel|narrator
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace/zásady pro vypracování: Bakalářská práce se zaměří na problematiku biografického žánru v současné české literatuře. Jádrem bude komparace dvou románů: Dějin světla Jana Němce a Básníka Martina Reinera. Metodou práce bude detailní kritické čtení a analýza textu, jejíž centrální kategorií bude vypravěčský subjekt.
Seznam odborné literatury
Němec, Jan: Dějiny světla. Brno: Host, 2013.
Reiner, Martin: Básník/román o Ivanu Blatném. Praha: Torst, Praha, 2014.

Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014.
Kubíček, Tomáš: Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
Schmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno – Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.
Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.
Bílek, Petr A., Hrabal, J., Kubíček, T.: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

Maurois, André: Aspect de la biographie, Paris: Grasset, 1930.
Clifford, J. L.: Biography as an art, London, 1962.
Polák, K.: O životopisném románě, Praha: Václav Petr, 1941.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK