Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tradícia antifon post Pentecosten v stredovekých hudobných prameňoch. Komparácia a analýza repertoáru.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Tradícia antifon post Pentecosten v stredovekých hudobných prameňoch. Komparácia a analýza repertoáru.
Název práce v češtině: Tradice antifon post Pentecosten ve středověkých hudebních pramenech. Komparace a analýza repertoáru.
Název v anglickém jazyce: Tradition of Post-Pentecosten Antiphons in Medieval Musical Sources. Comparison and Analysis of the Repertory
Klíčová slova: antifona|offícium|rukopis|liturgický rok|Sviatok Sv. Ducha|tradície|melodické varianty
Klíčová slova anglicky: antiphon|office|manuscript|liturgical year|Pentecost|traditions|variants of melodies
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Séria antifon pre nedele po Sv. Duchu predstavuje rozsiahly súbor spevov vyskytujúci sa v liturgickom medzidobí. V stredovekých hudobných prameňoch sa táto séria vyskytuje s rôznymi odchýlkami, či už z hľadiska obsahu ako aj rozsahu. Predkladaný projekt diplomovej práce nadväzuje na tému bakalárskej práce venovanej sérii týchto antifon primárne v rukopisoch pražskej proveniencie a kladie si za cieľ spracovať tento súbor spevov ako celok, určiť a vymedziť spevy charakterizujúce jednotlivé európske tradície a prípadne poukázať na ich špecifické rysy a rozdiely.
Práca bude postupovať nasledovne:
- inventarizácia série antifon post Pentecosten v dostupných hudobných prameňoch zastupujúcich určité geografické oblasti
- analýza repertoáru jednotlivých tradícii, určenie ich charakteristických rysov a rozdielov na základe textovej aj melodickej stránky
- edícia celej série antifon
Seznam odborné literatury
· ADAM, Adolf. Liturgický rok; historický vývoj a současná praxe. Praha : Vyšehrad, 1998. Kapitola Struktura liturgického roku, s. 39–42.
· CZAGÁNY, Zsuzsa. Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae III/A PRAHA (Temporale), Budapest: Zenetudományi Intézet (Instutute for musicology), 1996.
· DOBSZAY, László a Janka SZENDREI. Antiphonen. Kassel: Bärenreiter, 1999, 3 sv. (225, 1348 s.).
· DOBSZAY, László. Antiphon variants and chant transmission, In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45/2004, s. 67-93.
· HILEY, David. Antiphonaria:Studien zu Quellen und Gesängen des MittelalterlichenOffiziums, Tutzing, 2009.
· HILEY, David. Western Plainchant: A Handbook, Oxford: Clarendon Press, 1993.
· HUGLO, Michel; HALMO, Joan. Antiphon, in: Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 1, Oxford University Press, 2001, s. 735-748.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK