Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti klinické a laboratorní diagnostiky lymfadenopathií
Název práce v češtině: Možnosti klinické a laboratorní diagnostiky lymfadenopathií
Název v anglickém jazyce: Clinico-laboratory possiblities of lymphoadenopathy diagnostics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2005
Datum zadání: 01.12.2005
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK