Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on the Default of California Non-rated Land Secured B
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Essays on the Default of California Non-rated Land Secured B
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2016
Datum zadání: 10.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 21.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.11.2006
Oponenti: Ron Anderson
  Dr. Joseph Ranczyk, PhD
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK