Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Measurement of Economic Variables
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Measurement of Economic Variables
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2016
Datum zadání: 10.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Oponenti: Bart van Ark, Ph.D.
  Eric A. Hanushek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK