Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Impact of Financial Incentives on Task Performance: The Role of Cognitive Abilities & Intrinsic Motivation
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The Impact of Financial Incentives on Task Performance: The Role of Cognitive Abilities & Intrinsic Motivation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Andreas Ortmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2016
Datum zadání: 10.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2007
Oponenti: Glenn Harrison, Ph.D.
  Colin Camerer, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK