Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nezaměstnanost z hlediska vzdělání. Vysokoškolské vzdělání jako faktor snižující nezaměstnanost.
Název práce v češtině: Nezaměstnanost z hlediska vzdělání. Vysokoškolské vzdělání jako faktor snižující nezaměstnanost.
Název v anglickém jazyce: Unemployment from the point of view of education. Higher education as one of the factors that contribute to lower unemployment.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2016
Datum zadání: 22.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK