Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich význam v historickém kontextu
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich význam v historickém kontextu
Název v anglickém jazyce: Family constellation in historical context
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
V mnoha kulturách se setkáváme s výraznými rozdíly v přístupu k dětem na základě pořadí narození. Pozice v rodině často některým jedincům umožnila získat určitá privilegia, tituly a pocty. Problematika primogenitury a s ní spojené výsady prvorozených je obecně známá, neboť tento zvyk provázel naši historii po velmi dlouhou dobu. Nejvíce oceňováni zpravidla byli prvorození muži, zatímco k dcerám či později narozeným synům se přistupovalo rezervovaně a často byli svému prvorozenému bratru vázáni poslušností. U přírodních národů upřednostňujících muže bylo narození dcery nezřídka provázeno jejím usmrcením. Ve starověkém Japonsku byl nízký status později narozených sourozenců zdůrazněn označením „studená rýže”, což vyplývalo z možnosti stravovat se teprve až po nasycení rodičů a prvorozeného bratra. Cílem bakalářské práce by bylo zpracovat rešerši, která by poskytla přehled projevů sourozeneckých konstelací na běžný život člověka ať už v historickém kontextu či srovnání v rámci odlišných kulturních okruhů a společností. V případě zájmu o téma kontaktujte školitele na: radimkuba@email.cz. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK