Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a vliv nevlastních sourozenců
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a vliv nevlastních sourozenců
Název v anglickém jazyce: Family constellations and the influence of stepsiblings
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňující osobnost člověka. Tato práce by se zabývala tím, koho a za jakých podmínek považujeme za své sourozence. Je pro utvoření funkčního pořadí narození skutečně důležitější, aby byl náš sourozenec „vlastní“ a měli s ním společnou matku i otce, nebo jde spíše o to, s kým jsme vyrůstali? Nemá na nás nevlastní sourozenec, se kterým jsme v dětství sdíleli domácnost, větší vliv než vlastní sourozenec, který je o dvacet let starší? Bakalářská práce by měla za cíl provést literární rešerši, která by konkretizovala faktory a podmínky, které ovlivňují naše vnímání sourozenců s ohledem zejména na nevlastní sourozence. V případě zájmu o téma kontaktujte školitele na: radimkuba@email.cz. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK