Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj mateřské školy Švabinského v Havířově na pozadí vývoje regionu
Název práce v češtině: Historický vývoj mateřské školy Švabinského v Havířově na pozadí vývoje regionu
Název v anglickém jazyce: Historical development of Švabinského kindergarten in Havířov related to regional development
Klíčová slova: Vývoj regionu, město Havířov, vývoj školních institucí, školní legislativa, kronika MŠ, dokumenty MŠ, významné události MŠ,
Klíčová slova anglicky: Regional development, City of Havířov, Schools institutions development, school legislation, chronicle of kindergarten, documents of kindergarten, important events in kindergarten
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2016
Datum zadání: 08.02.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Práce je historického charakteru a proto bude používat především metodu historicko srovnávací a metodu analýzy dokumentů a pramenů.
Struktura bude následující:
1. Vývoj regionu
2. Vznik a vývoj města Havířova
3. Legislativa
4. Vývoj předškolních institucí v Havířově
5. Vývoj mateřské školy Švabinského v Havířově
6. Specifická fakta života mateřské školy (např. významné události, inspekce, učitelský sbor, docházka dětí, péče o zdraví, atd.)

Seznam odborné literatury
ČÚS. Dlouhodobý vývoj předškolního vzdělávání v České republice. Praha: Český statistický úřad, 2008. ISBN 802501665x.
IVÁNEK, Jakub (ed.) a Zdeněk SMOLKA (ed.). Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013, 2 sv. ISBN 978-80-7464-385-9.
PROKOP, Radim. Havířov 1955-2005. Havířov: Statutární město Havířov, 2005, . ISBN 80-239-4423-1.
Havířov : strategický plán ekonomického rozvoje města. Havířov: 1998.
Vývoj počtu obyvatel Havířova a bývalých samostatných obcí, které v současné době k městu katastrálně patří. Havířovsko.roč. 1, č. 14 (1998), s. 2.
Předběžná náplň práce
Struktura bude následující:
1. Vývoj regionu
2. Vznik a vývoj města Havířova
3. Legislativa
4. Vývoj předškolních institucí v Havířově
5. Vývoj mateřské školy Švabinského v Havířově
6. Specifická fakta života mateřské školy (např. významné události, inspekce, učitelský sbor, docházka dětí, péče o zdraví, atd.)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis structure will contain following areasas :
1. Regional development
2. Establishment and development of Havirov city
3. Education legislation
4. Preschool institution development in Havirov
5. Development of Švabinského kindergarten in Havířov
6. Specific facts of kindergarten life and important events in the school. ( eg . A important days in kindergarten , inspections, kindergarten staff , children, etc. )

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK