Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Eye evolution and development: an insight from jellyfish and mouse
Název práce v češtině: Evoluce a vývoj očí: při studiu medúzy a myši
Název v anglickém jazyce: Eye evolution and development: an insight from jellyfish and mouse
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 16.06.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK