Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace a predikce vlastností stacionárních fází používaných při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME)pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší a vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT) pro vzorkování BTEX z vodných vzorků
Název práce v češtině: Charakterizace a predikce vlastností stacionárních fází používaných při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME)pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší a vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT) pro vzorkování BTEX z vodných vzorků
Název v anglickém jazyce: The characterization and prediction of stationary phase The characterization and prediction of stationary phase properties used in solid-phase microextraction (SPME) for sampling of volatile organic compounds in air samples and the development of a new type of needle concentrator (INCAT) for sampling of BTEX from aqueous samples
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2009
Datum zadání: 22.06.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK