Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů 3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu
Název práce v češtině: Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů
3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu
Název v anglickém jazyce: Study of the metabolism of air pollutants and mutagens
3-nitrobenzanthrone and 2-nitrobenzanthrone
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2009
Datum zadání: 19.01.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK