Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce obrazu mužů a žen v lifestylových magazínech na internetu
Název práce v češtině: Konstrukce obrazu mužů a žen v lifestylových magazínech na internetu
Název v anglickém jazyce: Men and Women Image Construction in Lifestyle Magazines on the Internet
Klíčová slova: lifestyle|zobrazení ženy a muže|stereotypy|fotografie|obraz|Instagram|online magazíny|vizuální analýza|sémiotická analýza
Klíčová slova anglicky: lifestyle|image of woman and man|stereotypes|photography|image|Instagram|online magazines|visual analysis|semiotic analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2016
Datum zadání: 05.02.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dita Malečková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zkoumat prostřednictvím vizuální analýzy fotografie žen a mužů, které publikují on-line lifestylové magazíny na svých stránkách a sociálních sítích. Cílem této práce je zjistit, zda a jak se používané fotografie na obou těchto platformách liší. Dále bude analyzovat, jaké stereotypy v zobrazování mužů a žen na zmíněných platformách existují, reprezentační procesy, role a imaginární vztah aktérů fotografií k jejich příjemcům.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
GILLIAN ROSE. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Vyd. 3. London: Sage Publications Ltd, 2011, 408 s. ISBN 085702888x.
KRESS, Gunther R a Theo VAN LEEUWEN. Reading images: the grammar of visual design. Vyd. 2. London: Routledge, 2006, 291 s. ISBN 0203619722.
EDITED BY MARTIN LISTER. The photographic image in digital culture. Vyd. 2. London: Routledge, 2013, 232 s. ISBN 0415535298.
ROSS, Susan Dente a Paul Martin LESTER. Images that injure: pictorial stereotypes in the media. Vyd. 3. Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2011, 460 s. ISBN 0313378924.
STOCCHETTI, Matteo a Karin KUKKONEN. Images in use. Vyd. 1. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2011, 298 s. ISBN 9789027206350.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 293 s. ISBN 9788073676834.
VAN LEEUWEN, Theo (ed.) a Carey JEWITT (ed.). Handbook of visual analysis. Vyd. 1. London: SAGE Publications, 2001, 210 s. ISBN 0761964770.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK