Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Předmět zobrazení a prostředek zobrazení ve výtvarné práci
Název práce v češtině: Předmět zobrazení a prostředek zobrazení ve výtvarné práci
Název v anglickém jazyce: Object and display device displaying the art work
Klíčová slova: předmět, prostředek, zobrazení, současné umění, drapérie, tkanina, oděv, land-art, kompozice, výtvarná práce
Klíčová slova anglicky: subject, device, projection, contemporary art, drapery, fabric, clothes, land art, composition, art work
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2016
Datum zadání: 03.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
Prostudujte význam vývoje drapérie a zobrazení textilie ve výtvarném umění s důrazem na současné umění, zvláště land-artu. Seznamte se s díly umělců, kteří ve svých uměleckých pracích využívají textil, a přibližte jejich tvorbu.

Praktická část:
Vytvořte výtvarnou práci s využitím textilie. Hledejte vhodné náměty pro tuto tvorbu. Zvolte adekvátní technologii, techniku a prezentaci pro vaši praktickou část.

Pedagogická část:
Ověřte možnosti využití práce s textilií v rámci výtvarné výchovy. Při tvorbě s dětmi využijte jejich přirozený vztah k tvořivosti.
Seznam odborné literatury
PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herman a synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5
VONDROVÁ, P. Tvoříme z přírodních materiálů land-art pro děti. Brno: ComputrPress, 2006. 1. vyd. 35 s. ISBN 80-251-1183-0
CIKÁNOVÁ, K.Objevujte s námi textil. Praha: Aventinum nakladatelství, s. r. o., 1996. 1. vyd. 127 s. ISBN: 80-85277-85-9. 2.
KYBAL, A.O textilním výtvarném projevu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1973. 1. vydání. 168 s., publikace č. 37-62-39
RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, HONNEF. Umění 20. Století I. díl. Z německého originálu přeložili Blanka Pscheidtová, Jindřich Schwippel. Praha: Nakladatelství Taschen a Slovart, 2011. 399 s., ISBN: 978-3-8365-3519-9
DIDI-HUBERMAN, G. Ninfa moderna. Z fr. orig. přel. a dosl. naps. JosefFulka. Praha: FRA, AGITE/FRA, 2009. 1. vydání. 211 s., ISBN: 978-80-86603-84-1

FULKOVÁ, M. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany:H&H Vyšehradská, 2008. 1. vydání. 335 s., ISBN: 978- 80-7319-076-7

BUČILOVÁ, L. Zorka Ságlová, Úplný přehled díla. Příbram: KANT, 2009. ISBN: 978-80-7437-⁰⁰ᶦ-4

SEKORA, O. J. Ludmila Kaprasová, Umění krajky. Praha: Aperion, 1993. 1. vyd. ISBN: 80-900 703-3-7

DRURY, R. Jitka Štenclová. Praha: GRASPO, 2013. 1. vyd. ISBN: 978-80-904305-2-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK