Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k analýze terapeutické hodnoty hypolipidemik I. Fibráty
Název práce v češtině: Příspěvek k analýze terapeutické hodnoty hypolipidemik I.
Fibráty
Název v anglickém jazyce: The contribution to analysis of therapeutic value of hypolipidemic agents I. Fibrates
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.07.2003
Datum zadání: 23.07.2003
Datum a čas obhajoby: 16.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2006
Oponenti: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK