Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku
Název práce v češtině: Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku
Název v anglickém jazyce: Criminal offence of the unauthorised production and other handling of narcotic and psychotropic substances and poison under section 283 of the Criminal Code
Klíčová slova: drogy, trestní právo hmotné, déletrvající trestné činy
Klíčová slova anglicky: drugs, criminal subsantive law, long-lasting criminal offences
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2016
Datum zadání: 03.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2017
Datum a čas obhajoby: 28.04.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2017
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK