Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně - narativní analýza
Název práce v češtině: Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně - narativní analýza
Název v anglickém jazyce: Kateřina Tučková: The Žítková Goddesses - narrative analysis
Klíčová slova: Kateřina Tučková, román, narativní analýza, rovina příběhu, rovina narativního diskurzu
Klíčová slova anglicky: Kateřina Tučková, novel, narrative analysis, level of story, level of narrative discourse
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2016
Datum zadání: 03.02.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
zásady pro vypracovnání práce odpovídají aktuálně platným praivdlům pro vypracování bakalářské práce na Pedagogické fakultě UK
Seznam odborné literatury
Kubíček, T. - Hrabal. J. - Bílek, P.A.: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění, Praha: Dauphin 2013
Kubíček, T. Vypraveč. Kategorie narativní analýzy, Brno: Host 2007
Šinclová S. - Kubíček. T.: Sémantika narativního prostoru, Olomouc: VUP 2015
Doležel, L.: Narativní způsoby v české literatuře, Příbram: Pistorius a Olšanská 2014
Předběžná náplň práce
analýza románu prostřednictvím základních naratologických kategorií
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
the narative analysis of the text
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK