Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Luční byliny v kresbě
Název práce v češtině: Luční byliny v kresbě
Název v anglickém jazyce: Medow Plants in Drowing
Klíčová slova: Ilustrace, vědecká ilustrace, botanická kresba, luční byliny
Klíčová slova anglicky: Illustration, scientific illustration, botanical drowing, medow plants
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2016
Datum zadání: 01.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK