Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv na posturu.
Název práce v češtině: 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv na posturu.
Název v anglickém jazyce: 3D analysis of immediate effect on posture of shoe with postural insoles based on Rašev and with proceptor insoles PodoAktiv
Klíčová slova: Vložky do bot, proprioceptory, somatosenzorický systém, 3D statická analýza, posturální držení
Klíčová slova anglicky: Shoe insoles, proprioceptors, somatosensory system, 3D static analysis, postural hold
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2016
Datum zadání: 01.02.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK