Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Provnání metod pro stanovení diklofenaku ve farmaceutických vzorcích
Název práce v češtině: Provnání metod pro stanovení diklofenaku ve farmaceutických vzorcích
Název v anglickém jazyce: The Comparison of Methods for Determination of Diclofenac in Pharmaceutical Samples
Klíčová slova: diklofenak, farmaceutické vzorky, HPLC, spektrofotometrie, titrace
Klíčová slova anglicky: diclofenac, HPLC, pharmaceutical preparations, spectrophotometry, titration
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2016
Datum zadání: 29.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK