Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva
Název práce v češtině: Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva
Název v anglickém jazyce: Phonetic features in loud reading of words and non-words, and their perceptual impact
Klíčová slova: artikulace|hláskové redukce|pečlivost|přijatelnost|percepční dojem
Klíčová slova anglicky: articulation|phone reduction|diligence|acceptability|perceptual impression
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2016
Datum zadání: 19.04.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2016
Datum a čas obhajoby: 30.01.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martina Černá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je zjištění korelace mezi objektivními fonetickými rysy a subjektivní percepční odezvou na materiálu hlasitě čtených slov a pseudoslov. Diplomantka shromáždí nahrávky řeči nejméně dvaceti subjektů školního věku. Materiál označkuje v analyzačním softwaru Praat na úrovni hlásek a jejich rysů (v intenzi, tenzi a detenzi). Poté sestaví dva percepční testy o cca 50 položkách, které zadá dvěma skupinám posluchačů. Bude zjišťovat jejich hodnocení vlastností mluvčího se zvláštním zřetelem k artikulační pečlivosti a řečnické přijatelnosti. Skóre z těchto testů vztáhne k fonetickým charakteristikám materiálu a zjistí, zda pseudoslova poskytují oproti slovům nějakou výhodu pro predikci vnímání osobnosti mluvčího.
Seznam odborné literatury
Addington, D. W. (1968). The relationship of selected vocal characteristics to personality perception. Speech Monographs, 35, 492-503.
Allport, G. W., & Cantril, H. (1934). Judging personality from voice. Journal of Social Psychology, 5, 37-55.
Apple, W., Streeter, L. A., & Krauss, R. M. (1979). Effects of pitch and speech rate on personal attributions. Journal of Personality and Social Psychology, 37(5), 715-727.
Aronovitch, C. D. (1976). The voice of personality: Stereotyped judgments and their relation to voice quality and sex of speaker. Journal of Social Psychology, 99, 207-220.
Bond, R. N., & Feldstein, S. (1982). Acoustical correlates of the perception of speech: An experimental investigation. Journal of Psycholinguistic Research, 11, 539-557.
Bradlow, A. R., Torretta, G. M., & Pisoni, D. B. (1996). Intelligibility of normal speech I: Global and fine-grained acoustic-phonetic talker characteristics. Speech Communication, 20, 255-72.
Brown, B. L. (1980). Effects of speech rate on personality attributions and competency evaluations. In H. Giles, W. P. Robinson, P. M. Smith (eds.), Language: Social psychological perspectives (pp. 293-300). Oxford, UK: Pergamon Press.
Brown, B. L., Strong, W. J., & Rencher, A. C. (1973). Perceptions of personality from speech: Effects of manipulations of acoustical parameters. Journal of the Acoustical Society of America, 54, 29-35.
Collins, K., & Clement, R. (2012). Language and Prejudice: Direct and Moderated Effects. Journal of Language and Social Psychology, 31(4), 376-396.
Ernestus, M., Lahey, M., Verhees, F., & Baayen, R. H. (2006). Lexical frequency and voice assimilation. Acoustical Society of America, 120, 1040-1051.
Ernestus, M., Baayen, H., & Schreuder, R. (2002). The recognition of reduced word forms. Brain and Language, 81,162-173.
Ganong, W. F. (1980) Phonetic categorization in auditory word perception. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 6, 110-125.
Geiselman, R. E., & Crawley, J. M. (1983). Incidental processing of speaker characteristics: Voice as connotative information. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 22, 15-23.
Green, K. P., Tomiak, G. R., & Kuhl, P. K. (1997). The encoding of rate and talker information during phonetic perception. Perception & Psychophysics, 59, 675-92.
Hawkins, S. (2004). Puzzles and patterns in 50 years of research on speech perception. In J. Slifka, S. Manuel & M. Matthies (eds.) From Sound to Sense: 50+ Years of Discoveries in Speech Communication. Cambridge, MA: MIT.
Kemps, R., Ernestus, M., Schreuder, R., & Baayen, B. (2004). Processing reduced word forms: The suffix restoration effect. Brain and Language, 90, 117-127.
Lay, C. H., & Burron, B. F. (1968). Perception of the personality of the hesitant speaker. Perceptual and Motor Skills,26, 951-956.
Miller, J. L., & Volaitis, L. E. (1989). Effect of speaking rate on the perceptual structure of a phonetic category. Perception & Psychophysics, 46, 505-12.
Nygaard, L. C., Sommers, M. S., & Pisoni, D. B. (1994). Speech perception as a talker-contingent process. Psychological Science, 5, 42-6.
Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (2005). The handbook of speech perception. Malden, MA: Blackwell Pub.
Ramsay, R. W. Personality and speech. (1966). Journal of Personality and Social Psychology, 4, 116-118.
Smith, B. L., Brown, B. L., Strong, W. J., & Rencher, A. C. (1975). Effects of speech rate on personality perception. Language and Speech,18, 145-152.
Tusing, K. J., & Dillard, J. P. (2000). The sounds of dominance: Vocal precursors of perceived dominance during interpersonal influence. Human Communication Research, 26, 148-171.
Williams, C. E., & Stevens, K. N. (1972). Emotions and speech: Some acoustical correlates. Journal of the Acoustical Society of America, 52, 1238-1250.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK